Menu

Samenwerking Sportclub Houten en project Satang Jabang

Deel dit bericht

Sportclub Houten is ook maatschappelijk betrokken mede door locale initiatieven voor ouderen, kinderen en mensen met een beperking. Nu brengen wij graag een buitenlands initiatief onder de aandacht waar jij, net als wij, jouw steentje aan kunt bijdragen. 

Project Satang Jabang

De Satang Jabang is een geaccrediteerde beroepsopleiding in de Casamance regio in Senegal, die tweedekansonderwijs biedt voor vrouwen. Op dit moment zijn er twee specialisaties: voedselbereiding en mode. Daarnaast zijn er de algemene vakken die betrekking hebben op Taal, rekenen, ondernemerschap, kritisch denken, gezondheid en seksualiteit. Het onderwijs biedt de vrouwen een perspectief op een betere positie op de arbeidsmarkt, een uitweg uit armoede en maakt hen onafhankelijke vrouwen die kansen zelf creëren. Doordat de school niet in aanmerking komt voor subsidie, ondersteunt o.a. Stichting Kafountine de school.

De school wil  starten met een kappersopleiding om aan nog meer jonge vrouwen een  beroepsopleiding te kunnen bieden. Daarvoor zijn een aantal sponsoren nodig die bereid zijn om voor een langere periode financieel te ondersteunen. Wil jij helpen deze opleiding op te zetten? Dan kun je doneren!

Voor jouw sociaal maatschappelijke bijdrage krijg je, als je daarin geïnteresseerd bent, regelmatig  verslag over de voortgang op school en wil je beschikken over foto’s van het project dan regelen we dat ook graag voor je.

Natuurlijk zijn (éénmalige) donaties meer dan welkom. Dat kan via de site van stichting Kafountine. Wanneer je mee wilt doen en voor vijf jaar de kappers opleiding wil steunen, dan kun je een mailtje sturen, er wordt dan een registratie geregeld die volledige aftrek van de belasting mogelijk maakt. De stichting Kafountine heeft een ANBI status*. In de praktijk komt het er op neer dat wanneer men gedurende een periode van 5 jaar, minimaal 500 euro per jaar doneert, dit bedrag volledig van de belasting is af te trekken.

*Een ANBI (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling) draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.)
Klik hier voor meer informatie

 

maatschappelijke betrokkenheid Sportclub houten maatschappelijke betrokkenheid Sportclub houten maatschappelijke betrokkenheid Sportclub houten maatschappelijke betrokkenheid Sportclub houten maatschappelijke betrokkenheid Sportclub houten

Meer nieuws

Wij kunnen niet wachten
je te zien!